background

Over ons

De campagne 4 voor 12 is een initiatief van VLESP, VVGG en Te Gek!? en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Het doel van de campagne is de brede bevolking sensibiliseren om alert te zijn voor signalen van psychische kwetsbaarheid en ermee aan de slag te gaan. Op die manier willen we mensen aanmoedigen om er te zijn voor elkaar en psychische problemen sneller op te merken. Zo hopen we mensen sneller toe te leiden tot de juiste hulp zodat ernstige psychische problemen vermeden kunnen worden.

Selah Sue is meter van deze campagne, Guy Swinnen is peter.

Met vragen over de campagne kan je terecht bij VLESP via info@vlesp.be of bij Te Gek!? via info@tegek.be.

Pers en media kan contact opnemen met:
Marc Hellinckx - Te Gek!?: 0494843154
Gwendolyn Portzky - VLESP: 0486320681
Kirsten Pauwels – VLESP: 0497849246

Wie zijn we
VLESP

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) is partnerorganisatie van de Vlaamse overheid voor de preventie van suïcide. Zij informeert en adviseert over suïcidepreventie en geestelijke gezondheidsbevordering, onderzoekt, ontwikkelt en implementeert methodieken ter preventie van suïcide en coördineert het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Meer informatie over VLESP vind je op hun website www.vlesp.be.Te Gek?! & VVGG

De Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen Te Gek!? en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. Samen trachten zij aan de hand van verscheidene acties en initiatieven het stigma op geestelijke gezondheid te verminderen door psychische problemen bespreekbaar te maken.

Meer informatie over het VVGG en Te Gek!? vind je op hun websites: www.vvgg.be en www.tegek.be.

Dank aan

De ontwikkeling en implementatie van de campagne werd begeleid en ondersteund door een stuurgroep, bestaande uit de volgende organisaties:

background

Doe mee

Jij kan de campagne mee verspreiden en op die manier er mee voor zorgen dat mensen die het moeilijk hebben sneller geholpen worden. Deel onze filmpjes en afbeeldingen via sociale media of bestel gratis een poster.

Doe mee